Warunki budowy studni głębinowej do 30 m:

Studnie o głębokości do 30 metrów nie wymagają pozwolenia na budowę (głębsze odwierty obwarowane są koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego).

Budowa takich konstrukcji wymaga jednak spełniania pewnych warunków, które są określone w polskim prawie hydrologicznym.

Normy obowiązujące w Polsce określają, że studnia musi być oddalona minimum:

  • 7,5 m od przydrożnego rowu
  • 5 m od granicy działki (chyba, że zaopatruje w wodę obu właścicieli działek)
  • 15 m od budynku
  • 15 m od zbiornika ściekowego lub kompostownika
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów przeznaczonych dla hodowlanych zwierząt
  • 30 m od przewodu drenarskiego

Inne warunki budowy studni głębinowej:

Każda studnia dostarczająca wody pitnej musi zostać zabudowana materiałami, które nie wpłyną na parametry wody oraz nie będą przepuszczać zanieczyszczeń. Szczelne muszą być również wszystkie złącza oraz nadziemna część konstrukcji. Teren wokół studni należy utwardzić – pas musi mieć szerokość co najmniej 1 m, a spadek terenu musi wynosić minimum 2% w kierunku zewnętrznym.

Wysokość części nadziemnej ma wynosić co najmniej:

  • 20 cm w przypadku studni z pompą
  • 90 cm w przypadku studni bez pompy