Odwierty studni - Małopolska, Śląsk, Kraków, Bielsko

Pierwszym krokiem naszych prac zawsze jest wybranie najlepszego miejsca pod odwiert. Przeprowadzamy badania elektrooporowe, które pozwalają nam określić lokalizację zapewniającą odpowiedni dostęp do stałych dostaw wody. Pod uwagę bierzemy również przepisy prawne obowiązujące w Polsce oraz dokumentację geologiczną dotyczącą terenu, na którym ma powstać studnia (dysponujemy pełnymi opracowaniami z Państwowego Instytutu Geologicznego, które pozwalają nam określać obecność pokładów głębinowych oraz ich zasoby).

Ustalenie formalności i lokalizacja studni

Oprócz warunków geotechnicznych i badań umożliwiających określenie zasobów wody na określonym terenie, zapewniamy Klientom również pomoc we wszystkich formalnościach związanych z budową studni głębinowej. Osoby, które budują nowy dom automatycznie uzyskują pozwolenie na budowę studni o głębokości do 30 m (wydajność do 5 m3 na dobę). W przypadku pozostałych działek niezbędne jest pozyskanie pozwolenia na budowę studni. Wydawane jest ono przez właściwe do lokalizacji Starostwa Powiatowe – wniosek należy zgłosić co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac.

Jaki sprzęt wykorzystujemy?

Do wykonywania odwiertów wykorzystujemy nowoczesny sprzęt. W naszym parku maszynowym posiadamy między innymi:

  • specjalistyczną wiertnicę gąsienicową EDT 710
  • wiertnicę na pojeździe marki Mercedes U1850 WIRTH B0-1A (napęd 4x4)
  • samojezdną sprężarkę śrubową marki Atlas Copco XAHS 186 (ciśnienie 13 bar, wydajność 13 m3 na minutę
  • samojezdną sprężarkę śrubową na pojeździe Mercedes 2517 – Atlas Copco XRHS350 (ciśnienie 20 bar, wydajność 20 m3 na minutę)

Jakie techniki odwiertów stosujemy?

Na bieżąco wprowadzamy najnowszy sprzęt i techniki, które pozwalają nam na bardzo precyzyjne i szybkie wiercenie studni głębinowych. Małopolska i Śląsk charakteryzują się zróżnicowanymi glebami, dlatego techniki wiercenia musimy dostosowywać do różnej twardości podłoża. Do wykonywania odwiertów w miękkim podłożu wykorzystujemy metodę mokrą, do wiercenia w skałach niezbędna jest metoda udarowa (sucha, na sprężone powietrze).

Metoda mokra – jak powstaje odwiert?

W przypadku miękkiego podłoża (różne gatunki gleb bez płytko położonych pokładów dolomitów, piaskowców czy wapieni), pierwszym krokiem jest wyznaczenie lokalizacji pod odwiert (na podstawie własnych ekspertyz i map hydrogeologicznych). Kolejnym krokiem jest wiercenie otworu pod rury osłonowe – w tym celu wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, który pozwala nam sprawnie wykonywać odwierty nawet w trudnym podłożu.

Wpuszczenie rur osłonowych

Następnie osadzamy rury osłonowe (obsadowe) i wykonujemy ich zabudowę w sypkich warstwach gruntu. Wody podskórne odizolowujemy od wód gruntowych. W tym celu wykorzystujemy starannie wyselekcjonowany środek uszczelniający – Compactonit powstały na bazie betonitu. Jego mocną stroną jest konsystencja, która pozwala sprawnie wsypać środek do studni. Compactonit bardzo szybko opada w wodzie, doskonale pęcznieje, nie obciąża wód gruntowych, a jednocześnie wyróżnia się spośród innych materiałów uszczelniających bardo niskim współczynnikiem przepustowości zapewniając doskonałą izolację dla wykonanego ujęcia wody (do wód podskórnych nie przenikają ścieki, gleba, piasek, woda deszczowa i inne zanieczyszczenia).

Rury studzienne zabudowujemy w otworze kolumny (razem z filtrami z PCV) i usuwamy rury obsadowe. Idealną hermetyczność konstrukcji uzyskujemy dzięki zastąpieniu tradycyjnych kręgów nowoczesnymi szybkozłączami studziennymi.

Kolejne etapy naszych prac to:

  • oczyszczenie wody poprzez pompowanie (aż do momentu uzyskania klarowności)
  • pomiar wydajności ujęcia
  • dezynfekcja studni roztworem podchlorynu sodu

Klientom zapewniamy również pomoc podczas doboru pompy głębinowej, zbiornika przeponowego oraz innych urządzeń niezbędnych do czerpania wody ze studni i jej sprawnego dostarczenia do budynku. Wykonujemy przyłącza do budynków (standardowe składające się z pompy i zbiornika przeponowego lub z wykorzystaniem energooszczędnej pompy z falownikiem) oraz zabezpieczamy otwór studzienny.

Metoda sucha

Sucha metoda wykonywania studni głębinowych opiera się na tych samych etapach, co metoda mokra, ale rury obsadowe są tutaj zastępowane rurami osłonowymi, które na stałe pozostają w otworze studziennym.