Przyłącza studni

Zajmujemy się nie tylko wykonywaniem odwiertów głębinowych i obudową studni, ale wykonujemy także przyłącza wodne do budynków oraz montujemy pompy – zarówno w nowo powstałych inwestycjach, jak i w tych już istniejących.

Przyłącza nowych studni

Po zakończeniu odwiertu głębinowego, wykonujemy jego wstępne oczyszczenie (w tym celu używana jest woda wraz ze sprężonym powietrzem). Następnie, umieszczamy wewnątrz studni pompę roboczą, określamy parametry i napływ wody w cyklu dobowym.

Dysponujemy małogabarytowymi koparkami, które pozwalają nam sprawnie wykonywać wykopy pod przyłącza bez niepotrzebnej degradacji działki.

Zestawy hydroforowe

Naszą specjalnością jest również montaż całych zestawów hydroforowych. Tworzy je:

  • pompa
  • zbiornik przeponowy
  • przewód tłoczny PE i przewód zgrzewany PP
  • kabel wodny
  • linki sterowania

Wszystkie urządzenia dobieramy odpowiednio do parametrów studni (głębokość, przybliżone zużycie wody, wielkość pokładów itp.) ustalanych na podstawie ekspertyz geotechnicznych.
Dobrze dobrany zestaw pozwoli na bezawaryjne działanie całej instalacji, a zasilanie energetyczne i sterowanie zagwarantuje oszczędności (pompa nie włącza się za każdym razem, gdy w domu zostanie odkręcony kran, co wiązałoby się z dużym zużyciem prądu).Dlaczego zbiornik przeponowy, a nie hydrofor?

Tradycyjny hydrofor zastępujemy zbiornikiem przeponowym. Jego największą zaletą jest elastyczny wkład gwarantujący cichą pracę instalacji wodnej (hydrofor jest głośny). Taki zbiornik odpowiada za stałe ciśnienie wody w wykonanej instalacji.

Zbiornik przeponowy wykonany jest z metalu. Podłączony do pompy, pozwala automatycznie zasysać wodę ze studni głębinowej do momentu aż ciśnienie wzrośnie do poziomu, który wyłączy pompę. Gdy poziom wody spadnie, pompa automatycznie załączy się – takie rozwiązanie pozwala na stworzenie bezobsługowej instalacji wodnej.Jak dobieramy hydrofor?

Wielkość hydroforu dobieramy do parametrów konkretnej studni oraz pojemności spełniającej potrzeby Klienta (wielkość zapotrzebowania na wodę). Niewielkie hydrofory są praktyczne, ponieważ mieszczą się pod kuchennym zlewem. Większe zapotrzebowanie na wodę wymaga wygospodarowania oddzielnego miejsca na hydrofor.

Montaż pompy z falownikiem

Oprócz standardowego rozwiązania (pompa ze zbiornikiem przeponowym) wykorzystujemy również ekonomiczne pompy z falownikiem (bez zbiornika przeponowego). Takie przyłącza studni polecamy przede wszystkim osobom, którym zależy na tym, aby instalacja była nowoczesna, energooszczędna, funkcjonalna, zapewniała wygodę sterowania i dostarczała do domu idealnie czystą wodę.

W układzie wykorzystującym pompę głębinową z falownikiem surowa woda wydobyta z głębin ziemi (z wnętrza studni) trafia do zbiorników wyrównawczych. Falownik odpowiada za utrzymanie stałego poziomu ciśnienia wody. Gdy ciśnienie samoistnie utrzymuje się na stałym poziomie, falownik automatycznie „usypia” pompę, dzięki czemu zaczyna ona pracować bardzo powoli, a gdy skoki ciśnienia wody całkowicie się unormują, zostaje ona wyłączona. Taki cykl jest możliwy, dzięki wbudowanemu w falownik regulatorowi PID, który posiada nastawy i pozwala programować czas. Gdy falownik rozpoznaje, że ciśnienie wody spada, automatycznie włącza pompę i przystępuje do pracy według zaprogramowanych wcześniej parametrów.

Przyłącza wykorzystujące pompy z falownikiem pozwalają precyzyjnie kontrolować pracę instalacji, nie wymagają stałej obsługi (czas można zaprogramować), co znacznie ułatwia korzystanie z systemu, ale i zmniejsza rachunki za energię (pompa nie pracuje, gdy nie następuje spadek ciśnienia wody).

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji – wraz z przebiciem ścian pod zbiornik przeponowy i jego osprzęt oraz doprowadzeniem całej instalacji do rurociągów w domu.

przykład instalacji pompy głębinowej